Meretch s.r.o.

SERVIS STROJŮ PRO SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

MSA svářečky

MSA Plus

Se servisem MSA svářeček švýcarského výrobce Georg Fischer máme více než 20let zkušeností, které jsme proměnili ve vlastního know-how v podobě rychlé diagnostiky závady, včetně její opravy na úrovni výměny komponent na deskách plošných spojů. S úspěšností opravujeme čtecí pera i scannery.
Provádíme:

  • Záruční a pozáruční servis
  • Pravidelné roční profylaktické kontroly a seřízení zakončené kontrolou bezpečnosti z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. (ČSN 33 1600 ed. 2). Ke každé svářečce je vystaven certifikát o provedené kalibraci.

Roční profylaktická prohlídka obsahuje tyto základní úkony:

  • Důkladné očištění
  • Kontrola mechanického stavu (těsnost krytů, funkce ventilátoru, ostré hrany apod.)
  • Demontáž a montáž svařovacího zařízení
  • Vnitřní kontrola (vyčištění, mechanické upevnění, dotažení svorkovnic)
  • Kontrola elektrických a elektronických prvků, měření napájecího napětí
  • Kalibrace pomocí etalonu a testovacího SW
  • Závěrečné testovací sváry a kontrola elektro bezpečnosti dle ČSN 33 1600 ed.2

Měření svařovacích parametrů a kalibrace je prováděna pomocí špičkových měřících přístrojů, které jsou pravidelně kalibrovány u akreditovaných kalibračních laboratoří.
Typové řady MSA:
MSA 2000
MSA 3000/500
MSA 250/300/350/400
MSA Plus 250/350
Dále nabízíme k prodeji profesionálně repasované svářečky.
Pro aktuální nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Meretch s.r.o. Logo TITAN METALPLAST